home  referenties  links  contact

Veiligheidscoördinatie

Gaat u bouwen, uitbreiden of renoveren en maakt u gebruik van meer dan 1 aannemer? Dan bent u verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Omdat het voor een bouwheer interessant is om één aanspreekpunt te hebben voor zowel EPB-verslaggeving als veiligheidscoördinatie, biedt GHW Studiebureau deze dienst ook aan.  

Wanneer heb ik een veiligheidscoördinator nodig?

Er is een veiligheidscoördinator nodig als u gedurende de looptijd van uw bouwproject meer dan één aannemer op de werf nodig hebt. Let hierbij op: een leverancier van bouwmaterialen of van stortklaar beton wordt ook beschouwd als een aannemer. Ook de bedrijven die de nutsvoorzieningen aansluiten worden aanzien als aannemers.

Wie stelt een veiligheidscoördinator aan?

Projecten kleiner dan 500m²: de architect
Projecten groter dan 500 m²: de bouwheer

In welke fase van het bouwgebeuren wordt een veiligheidscoördinator aangesteld?

De veiligheidscoördinator wordt aangesteld als de voorontwerpen klaar zijn en de architect aanvangt met het tekenen van het definitieve plan.

Wat moet een veiligheidscoördinator doen?
In de ontwerpfase:

  • Opmaken van een veiligheids- en gezondheidsplan. Dit bevat aanbevelingen over risico’s die eigen zijn aan de werf en aan de werfomgeving.
  • Openen van het coördinatiedagboek. Dit is een dossier waarin alle correspondentie en documenten in verband met de veiligheid en gezondheid op de werf bijgehouden worden (verslagen, mails, brieven…).
  • Openen van het postinterventiedossier. Hierin worden adviezen geformuleerd in verband met het veilig gebruiken en onderhouden van het gebouw. Ook worden de risico’s besproken bij eventuele latere verbouwingen of bij het afbreken van het gebouw. Dit dossier hoort bij het gebouw te blijven, als het gebouw van eigenaar verandert, moet dit dossier worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

In de uitvoeringsfase:

  • Eventueel aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan in functie van de risicoanalyses van de afzonderlijke aannemers.
  • Uitvoeren van werfbezoeken. Tijdens werfbezoeken wordt nagegaan of er wordt gewerkt zoals in het V&G-plan is voorop gesteld en of de wet op welzijn, de Codex en het ARAB wordt nageleefd. Een verslag van de werfbezoeken wordt bezorgd aan de betrokken partijen. (aannemer(s), architect en bouwheer).
  • Bijhouden van het coördinatiedagboek.
  • Aanvullen van het postinterventiedossier.

    Bij ingebruikname van het gebouw worden al deze documenten overgedragen aan de bouwheer.