home  referenties  links  contact

Milieuvergunningen

Een milieuvergunning is een wettelijke verplichting om bepaalde activiteiten te mogen uitoefenen binnen uw bedrijf.
Er zijn 3 indelingen van toepassing:

·         KLASSE 1: de meest hinderlijke of risicovolle activiteiten
·         KLASSE 2: minder hinderlijke activiteiten
·         KLASSE 3: minst hinderlijke activiteiten, geen vergunning nodig, wel meldingsplicht  
 
Vallen de activiteiten van uw bedrijf binnen de milieuvergunningsplicht? 
Wij helpen u graag!
Ook bij het hernieuwen van uw bestaande milieuvergunning staan wij ter beschikking voor het opstellen, indienen en opvolgen van uw dossier!