home  referenties  links  contact

Rioleringskeuringen

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van private riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht.  Dit betekent dat u over een keuringsattest dient te beschikken vanaf het moment dat u wilt aansluiten op het rioleringsstelsel.

Dit keuringsattest kan u bekomen van een 'keurder privé-riolering'.  Deze zal ter plaatse komen om onder andere de scheiding tussen de regenwaterafvoer (RWA) en de vuilwaterafvoer (RWA) te controleren, maar kan ook eventueel al in de ontwerpfase aansluitingsfouten opsporen.  De opzet hiervan is enerzijds het beheer van de openbare riolering te verbeteren, maar ook de bouwheer zelf te behoeden voor ernstige ontwerp- of uitvoeringsfouten die voor grote problemen kunnen zorgen op termijn.  Een goede uitvoering van 2 gescheiden afwateringssystemen biedt tevens voordelen naar opvang en hergebruik van regenwater met als gevolg hiervan een besparing op de drinkwaterfactuur.

 Een tijdige overeenkomst met een keurder is aan te raden omdat dan tijdens het (ver-)bouwen reeds rekening kan gehouden worden met de opgelegde vereisten.  Daarnaast kan de keurder dan de juiste info meegeven voor het correct verzamelen van bewijsmateriaal tijdens de werken.  Zo is het ten sterkste aan te raden om fotografisch reeds een aantal zaken vast te leggen, om zo verdere ingrepen of tests uit te sluiten.