home  referenties  links  contact

EPC

 

EPC woongebouwen
EPC publieke gebouwen

Energieprestatiecertificaat (EPC) woongebouwen

Voor elke woning of appartement moet er een certificaat (EPC) beschikbaar zijn op het moment dat ze te koop of te huur wordt aangeboden. Dit label geeft een beeld over het energieverbruik en bevat tips om de woning/appartement energiezuiniger te maken.


Het opstellen van het certificaat gebeurt in twee delen: een bezoek ter plaatse (audit) en de berekening met door de overheid ter beschikking gestelde software.
 
Voor de audit hebben wij toegang nodig tot alle woonruimtes, het stooklokaal en eventueel de zolder en/of kelder. We bepalen alle afmetingen van uw woning en noteren de nodige parameters in verband met de installaties (verwarming, ventilatie, warmwater). De eigenaar moet aanwezig zijn bij het bezoek. Houd zeker alle mogelijke informatie over uw woning bij de hand. Dankzij het energiecertificaat krijgen potentiële huurders en kopers een duidelijker beeld op de energiekosten die ze zullen mogen verwachten. Dit zal zeker een rol spelen bij de keuze en zal verkopers en verhuurders ertoe aanzetten om te investeren in energiezuinige maatregelen.

 • Tijdens de audit door een erkend energieadviseur wordt onder meer gekeken naar de algemene toestand van de woning, de gebruikte bouwmaterialen, de installaties, ...
 • Welke woningen? Alle woningen (appartementen, huizen, studio's, vakantiewoningen...) zullen onder deze nieuwe wet vallen. Wanneer één gebouw meerdere wooneenheden bevat, zal voor elke wooneenheid een apart certificaat opgesteld moeten worden. Voor studentenkamers zonder aparte badkamer en keuken volstaat een certificaat voor het gebouw in zijn geheel.
 • Enkel een sensibiliserende functie: als de woning een slecht energierapport krijgt, heeft dit geen wettelijke of financiële consequenties voor de verkoper of verhuurder. Hij is enkel verplicht een certificaat voor te leggen bij de verkoop. Onrechtstreeks zal een slecht rapport wel leiden tot een verlaging van de huur- of koopprijs.
 • Niet te verwarren met energieaudit: een energieaudit is niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn om een zicht te krijgen op de energieprestaties van een gebouw.

Informatie

Energieprestatiecertificaat (EPC) publieke gebouwen

Publieke gebouwen groter dan 1000 m² moeten al een tijdje over een energieprestatiecertificaat beschikken. Vanaf 1 januari 2013 moeten ook publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 500 m² over een certificaat beschikken. Dat betekent dat de noodzakelijke metingen ten laatste op 01/01/2012 opgestart moeten worden.

Doel is door als overheid zelf verstandig om te springen met energie, de bevolking te sensibiliseren tot rationeel energieverbruik. Deze certificaten moeten uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Concreet dienen gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500 m², waarin publieke organisaties gevestigd zijn en die vaak door het publiek worden bezocht, over een dergelijk energieprestatiecertificaat te beschikken. Onder deze gebouwen vallen onder andere de gebouwen van:

 • De federale overheid
 • De Vlaamse overheid
 • De provinciale overheden
 • De gemeentelijke overheden, OCMW’s, gemeentescholen, bibliotheken, culturele centra, sporthallen
 • De overheidsbedrijven: stations, postkantoren, …
 • De instellingen die onderwijs, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen als publieke dienstverlening aanbieden (scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, …)

De energieverbruikgegevens van één jaar dienen als basisgegeven voor het energieprestatiecertificaat. Daarom is het van belang dat de gegevens van elektriciteit, aardgas en stookolie geregistreerd worden. Als de instantie stookolie verbruikt, dient een stookoliedebietmeter geïnstalleerd te worden.

Het energieprestatiecertificaat bevat volgende gegevens:

 • Datum van opmaak van het certificaat, de bestemming en het adres van het gebouw
 • De identiteit van de energiedskundige
 • Een kengetal als uitdrukking van de energieprestatie, gebaseerd deels op gebouwgebonden karakteristieken, deels op basis van de energieverbruiken
 • Referentiewaarden met betrekking tot de geldende minimumeisen en de benchmarks, of een verwijzing ernaar
 • Een adviesluik waarin energiebesparende maatregelen worden voorgesteld

Het energieprestatiecertificaat is maximaal tien jaar geldig. Als een publiek gebouw een andere gebruiker krijgt, dan vervalt het certificaat in kwestie en dient binnen de vijftien maanden een nieuw certificaat opgemaakt te worden.