home  referenties  links  contact

Warmteverliesberekening

Een juiste dimensionering van uw verwarmingsinstallatie levert niet alleen een besparing op de installatiekost. Uw ketel zal ook met langere cycli kunnen branden waardoor een beter verbrandingsrendement bereikt zal worden.
De meeste installateurs maken een erg grove berekening. Op basis van het volume en volgens oude isolatienormen wordt er een vermogen bepaald dat eigenlijk veel te groot is. Een verwarmingsketel overdimensioneren met een factor van 100% (wat vaak voorkomt) kan een rendementsverlies veroorzaken van 2 tot 5%, afhankelijk van het type ketel en de regeling ervan. Dit uit zich in een te groot verbruik, dat tot 10% kan gaan.
Wij maken voor uw project een correcte warmteverliesberekening om tot een optimaal rendement van uw installatie te komen.
Het overdimensioneren van het afgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming, …) daarentegen heeft wel een positieve invloed op het rendement omdat er dan met lagere watertemperaturen gewerkt kan worden in het afgiftesysteem.