home  referenties  links  contact

Blowerdoor

Wat is een blowerdoor of een luchtdichtheidstest?

Bij een blowerdoor wordt een woning, door middel van een ventilator die in een deur wordt ingebouwd, in onderdruk en in overdruk gezet (50 Pa). Met rookstiften, een rookmachine of een Infraroodcamera worden dan eventuele luchtlekken in de woning opgespoord.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een A en een B methode:

  • De A methode is de definitieve meting die wordt uitgevoerd als de woning afgewerkt is.
  • De B methode is een indicatieve meting als de woning nog niet afgewerkt is.
    Dit geeft aan de aannemer of bouwheer de mogelijkheid om eventuele luchtlekken op te sporen en nog af te dichten.

Invloed op het E-peil van uw EPB en EPC berekening

Als er geen meting gebeurd is, moet er bij de EPB-berekening forfaitair met een negatieve waarde gerekend worden (v50 = 12 m³/hm²). In de praktijk scoren alle nieuwbouwwoningen beter, zelfs indien er weinig tot geen aandacht geweest is voor luchtdichting tijdens de bouwfase.
Dit kan een winst opleveren van 5 tot zelfs 15 E-punten, afhankelijk van het resultaat.

Waarom luchtdicht bouwen?

Daling van het energieverbruik: bij een gebouw dat weinig luchtdicht is, kan de wind zonder problemen binnendringen.  In de winter zal koude lucht dus rechtstreeks binnendringen in het gebouw, waardoor er afkoeling en tocht ontstaat. De isolatie die geplaatst is zal niet kunnen verhelpen dat warmte ook wegstroomt via deze openingen en verliest dus een groot deel van haar doeltreffendheid. Om de isolatie optimaal te benutten kan men best ook rekening houden met de luchtdichtheid van het gebouw.
Vermijden van vochtschade: In een luchtdicht gebouw zal er weinig vochtige binnenlucht in de constructie kunnen doordringen. Dit vermijdt condensatie en bijhorende vochtproblemen.
Optimale werking van het ventilatiesysteem: ongecontroleerde in- of exfiltratie kan het uitgebalanceerde ventilatiesysteem verstoren. Voor gebouwen met een balansventilatie zou men moeten streven naar n50 ≤ 1,5.
Akoestiek: een gebouw met goede luchtdichtheid zal automatisch ook goede akoestische prestaties behalen. Omgevingslawaai zal dus veel minder gemakkelijk tot in de woning kunnen doordringen.