home  referenties  links  contact

Haalbaarheidsstudie

Sinds 1 februari 2008 moet bij het ontwerp van grote gebouwen onderzocht worden of de toepassing van alternatieve energiesystemen rendabel is.

Een haalbaarheidsonderzoek is verplicht voor gebouwen die voldoen aan volgende kenmerken:

  • Het gebouw is groter dan 1000 m²
  • Er is een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd na 31/01/2008
  • Het gebouw of de betreffende delen worden verwarmd (of gekoeld) om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te realiseren (dus bijvoorbeeld geen parkings).

Wij doen voor uw project niet alleen de verplichte berekening van de terugverdientijden, maar u krijgt van ons een uitgebreid begeleidend dossier waarin alle factoren besproken worden, die meespelen in het maken van een keuze voor één of andere alternatieve energievorm.
Enerzijds wordt er een eenvoudige terugverdientijd bepaald, anderzijds wordt er een economische analyse gemaakt, rekening houdend met afschrijvingen, indexatie van energieprijzen, belasting op de winst, …

     
 

De te onderzoeken technieken worden in functie van de gebouwbestemming en de bruikbare vloeroppervlakte aangegeven in deze tabel.