home  referenties  links  contact

EAP

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn,
kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,…. Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht.
Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energie-audit te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro's besparen.

Uw voordeel door het laten uitvoeren van een audit:

 • grote energiebesparing mogelijk indien de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd
 • inzicht in de energiestromen in uw woning
 • technische informatie over hoe de maatregelen correct kunnen worden uitgevoerd
 • mogelijkerwijs een premie van uw netbeheerder: zoek de premies op                     

U kan bij ons kiezen uit 3 formules:
Plaatsbezoek met advies             EAP-audit zonder thermografie               EAP-audit met thermografie

Indien er voor uw verbouwing een vergunning nodig is of een melding met EPB-plicht, dan bent u verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen. In dat geval is onze formule ‘uitgebreide EPB-verslaggeving (EPB²)’ een interessante optie voor u


Plaatsbezoek met advies

Volgende elementen maken deel uit van deze opdracht:

 • Plaatsbezoek met onderzoeken van de mogelijkheden om een energiezuinige woning te realiseren.
 • Bespreken van de aandachtspunten met betrekking tot het naïsoleren, luchtdichtheid, verwarming, ventilatie.
 • Uitleg over de verschillende subsidies waarvoor u in aanmerking kan komen.

Er wordt geen verslag gemaakt. Beperkte kostprijs.

 
EAP-audit zonder thermografie

Volgende elementen zijn inbegrepen:

 • Plaatsbezoek voor start werken: vaststellen van de bestaande toestand, noteren van de verwachtingen en aandachtspunten vna de bouwheer, overlopen van de eisen in het kader van de EPB-verslaggeving.
 • Indien startverklaring bij het Vlaams energieagentschap.
 • Voorstudie: heldere weergave van de verplichtingen, aandachtspunten en interessante tips/adviezen door gebruik te maken van samenvattende fiches engedetailleerde bundels:
  • Samenvattende fiches:
   • Indicatief K-peil en E-peil
   • Isolatie
   • Installaties
   • Ventilatie
   • Zonnewarmte
   • Luchtdichtheid
  • Uitgebreide bundels met onder andere de terugverdientijden van extra isolatie of speciale technieken:
   • Isolatie
   • Installaties      
 • Bespreken van deze dossiers bij ons op kantoor, ook aandacht voor alle vormen van subsidie waarvoor u in aanmerking komt.
 • Plaatsbezoek bij einde werken. Noteren van alle parameters, van belang om een correcte EPB-aangifte te kunnen doen.
 • Opmaken van een energieprestatiecertificaat op basis van de EPC-procedure.
 • Correcte rapportering van de As-Built situatie, doorsturen van de EPB-aangifte naar de energieprestatiedatabank. Afleveren van aangifteformulieren en certificaat.
 • Ondersteuning bij subsidie-aanvragen: u mag met uw dossier bij ons op kantoor komen, wij helpen u met het invullen van de aanvraagformulieren en wij maken kopies van facturen om de vereiste bijlages samen te stellen.
 • Wij staan steeds ter beschikking van bouwheer, architect en aannemer voor advies en ondersteuning.

 

 
EAP-audit met thermografie

Alle elementen van bovenstaande EAP-audit zijn inbegrepen, inclusief een thermografische checkup tijdens het plaatsbezoek:

 • Rondgang met infraroodcamera in en rond de woning om koudebruggen en andere verborgen gebreken vast te stellen.
 • Ook bestaande leidingen kunnen eenvoudig gelocaliseerd worden.
 • Nazicht van de spouw om de kwaliteit ervan te controleren met het oog op het eventueel naïsoleren. Dit gebeurt door gaten te boren in de voegen en met een endoscoop in de spouw te kijken.
 • Opstellen blowerdoor-apparatuur waarmee de woning op overdruk / onderdruk geplaatst kan worden. Hiermee kunnen luchtlekken in kaart gebracht worden.