home  referenties  links  contact

Standaard EPB-verslaggeving

De standaard EPB-verslaggeving bevat bij ons alle wettelijke taken van een EPB-verslaggever, aangevuld met een uitgebreide voorstudie, een deskundig antwoord op al uw vragen en een optimalisatie van het eindresultaat. Onze werkwijze kan als volgt samengevat worden:

Nieuwbouw    Verbouwingen   

Nieuwbouw:

 • Indienen startverklaring bij het Vlaams Energieagentschap
 • Uitgebreide voorstudie waarin onder andere volgende zaken aan bod komen:
  • Bespreking van de resultaten door middel van 3-D voorstelling van het project
  • Simulaties met andere materialen / installaties om de invloed ervan op het resultaat te kunnen inschatten
  • Aandachtspunten, eventuele te verwachten moeilijkheden
  • Gedetailleerde tabellen met de te gebruiken materialen en installaties
  • Berekenen en bespreken van het risico op oververhitting
  • Aandachtspunten in verband met luchtdichtheid
  • Ventilatie: informatie over de verschillende systemen, tabel met de vereiste debieten, voorstel voor het plaatsen van toevoerroosters (indien gewenst), schematische weergave van de ventilatiestromen
 • Voor dossiers waar de bouwaanvraag ingediend is/wordt na 01/01/2011 moeten de koudebruggen verplicht in rekening gebracht worden. Wij maken voor elk dossier een overzicht van de aanwezige bouwknopen met telkens bijhorende vereisten opdat de bouwknopen EPB-aanvaard zouden zijn.

  Bij de EPB-aangifte wordt gerekend met de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen. Er is geen detailberekening met optimalisatie van het resultaat voorzien, dit kan wel optioneel gekozen worden.
   
 • Bespreken van de voorstudie bij ons op kantoor met bouwheer en/of architect.
 • Eén werfbezoek bij einde werken voor het noteren van de gebruikte materialen/technieken.
 • Eén bijkomend rapport:
  • Simulaties met andere materialen / technieken
  • Herberekening met stand van zaken
  • Overzicht van boetes en nog te nemen maatregelen indien er niet voldaan zou zijn aan de EPB-eisen
 • Verwerken van de bouwkundige gegevens verzameld tijdens werfbezoek(en) of schriftelijk aangereikt door bouwheer. 
 • Correcte rapportering van de As-Built situatie, optimaliseren van het resultaat en doorsturen van de EPB-aangifte naar de energieprestatiedatabank.
 • Afleveren documenten per post: hoofdformulier, transmissieformulier, EPW-formulier en certificaat (10 jaar geldig).

Wij staan steeds ter beschikking van bouwheer, architect en aannemer voor advies en ondersteuning.
Richtprijs voor normale ééngezinswoning: 900 - 1000 € (excl. BTW)

Verbouwing:

Standaard EPB-verslaggeving voor verbouwingen

 • Indienen startverklaring bij het Vlaams Energieagentschap.
 • Standaard voorstudie waarin volgende zaken aan bod komen:
  • Overzicht van het project en van de EPB-eisen
  • Isoleren van muren, vloeren, daken: minimale isolatiediktes, opbouw in dit project
  • Ventilatie: informatie over de verschillende systemen, tabel met de vereiste debieten, voorstel voor het plaatsen van toevoerroosters, schematische weergave van de ventilatiestromen

Deze voorstudie wordt per post bezorgd aan bouwheer en architect.   
Bespreken van de voorstudie bij ons op kantoor, ook aandacht voor alle vormen van subsidie waarvoor u in aanmerking komt.

 • Eén werfbezoek bij einde werken voor het noteren van de gebruikte materialen/technieken.
 • Verwerken van de bouwkundige gegevens verzameld tijdens werfbezoek(en) of schriftelijk aangereikt door bouwheer. 
 • Correcte rapportering van de As-Built situatie, doorsturen van de EPB-aangifte naar de energieprestatiedatabank.
 • Afleveren documenten per post: hoofdformulier en transmissieformulier (GEEN certificaat).
 • Wij staan steeds ter beschikking van bouwheer, architect en aannemer voor advies en ondersteuning.

Richtprijs voor normale ééngezinswoning: 450 - 600 € (excl. BTW).

De EPB-regelgeving voorziet niet in het afleveren van een certificaat bij verbouwingen omdat de nieuwe normen enkel van toepassing zijn op de delen van het gebouw die effectief verbouwd worden.
Het is wel mogelijk om een certificaat op te maken via de EPC-procedure voor bestaande residentiële gebouwen. Indien gewenst kunnen wij u dit aanbieden voor een beperkte meerprijs.